INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest: Agencja Aktorska RE-ACTOR Dagmara Marjanska – Sowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 130 a/ 108; 02- 781 Warszawa w celu pozyskiwania ról, negocjowaniu i podpisywaniu umów artystycznych, prowadzenia rozliczeń księgowych, kompletowania  dossier Artystycznego wraz z serwisem fotograficznym.

Celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej Umowy i wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną jest wykonanie Umowy.

 Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami mogą być w szczególności Producenci, nadawcy oraz sponsorzy, w celach związanych z realizacją Umowy. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Zamawiającego. Odbiorcami są także pracownicy odpowiedzialni za zatrudnienie i wypłatę wynagrodzeń.

Zebrane dane będą przechowywane do chwili trwania Umowya po tym czasie, przez okres wymagany przepisami prawa (np. obowiązki przechowywania dokumentów księgowych), czy w zakresie konieczności ochrony roszczeń administratora.

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe,, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Umowy. .